Mental Aritmetik ve Çocukların Zihinsel Gelişimi

Bilimsel olarak insan beyni sağ ve sol lob olarak iki kısma ayrılıyor. İnsan beyninin sağ lobu; yaratıcılık, sanat, fotoğrafik hafıza, müzik, kavrama gibi durumlarda devreye giriyor. Sol lob ise mantık, dil, matematik, analitik düşünce ve bilim konularında devrede oluyor. Aslında…