Göz Seyirmesi ve Tedavisi Hakkında Bilgiler

Göz kapaklarında irade dışında ortaya çıkan kasılma yada titreşimlere göz seyirmesi diyoruz. Bu seyirme daha çok alt kapakta görülse de üst göz kapağında da görüldüğü olabiliyor. Halk arasında tik olarak isimlendirilen bu kasılmalar anlık olur. Bu tik olayı bazen kısa…