Kitap Okumanın Yararları

Kitaplar insan hayatına ilk olarak masallar ya da okuma yazma dönemindeki alıştırma kitapları ile girmektedir. Okuma yazmayı öğreninceye kadar büyük bir çaba sarf edilen alıştırma kitapları zamanla yerini hikâye kitapları ve romanlara bırakmaktadır. Zorunluluktan daha çok keyif amaçlı yapılan bir…

Türkiye’de Kitap Okuma Oranının Düşük Olmasının Sebepleri Nelerdir?

Diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’nin kitap okuma oranında bir hayli geri planda kaldığı görülmektedir. Kitap okuma oranının Türkiye’de düşük olmasının birçok sebebi vardır. Bu sebeplerin en temel nedeni okuma yazma bilen kişi sayısının diğer ülkelere nazaran daha az olması ve…