Genel Kültürde Uygarlık ve Medeniyet Farkları Nedir

0

Medeniyet ve uygarlık birbirine benzeyen iki kavram olsa da aslında ikisi de birbirinden farklı birer mahiyete sahiptir. Uygarlık, milletler arası ortak kabul edilen değerlerin oluşturmuş olduğu genel bir olgudur.

Yani bu bağlamda diyebiliriz ki, medeniyeti oluşturan parçalara kültür; kültürlerin oluşturmuş olduğu geniş yaşam alanına ise uygarlık veya medeniyet adı verilmektedir.

Örneğin Mezopotamya medeniyeti adını vermiş olduğumuz uygarlık, Akad, Elam ve Babil kültürlerinden oluşmuş bir medeniyettir. Netice olarak diyebiliriz ki, uygarlık milletler üstü bir durumu ifade ederken; kültür ise buna göre daha özel bir olguyu ifade etmektedir.

Genel Kültürde Uygarlık ve Medeniyet

Bu durumu dinler bazında ele alacak olursak; farklı kültür alanlarına sahip olan İran, Türk ve Arap kültürlerinin, İslam medeniyeti etrafında ortak bir paydada buluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İngiliz, Fransız, Hırvat, İtalyan ve Almanların Hristiyanlık medeniyeti etrafında ortak bir medeniyet alanı oluşturdukları da bu çerçevede ifade edilebilir.

Ancak şunu söyleyebiliriz ki, gerek İslam medeniyeti gerekse Hristiyan medeniyeti içerisinde yer almakta olan uluslar, bu medeniyetler çevresinde bir araya gelmiş olsalar dahi kendi kültürlerine bağlı olarak yaşayış ve anlayışları bakımından aralarında çok bariz bir fark vardır. Zira bakıldığında İslam dünyasında mezhep adını vermiş olduğumuz dini anlayışların ortaya çıkmasının temel sebebi de buradan kaynaklanmaktadır. Her kültür dini, kendi kültür ve anlayışına göre yorumlamış ve bu şekilde yaşamayı tercih etmişlerdir.

Elbette uygarlıkların büyüyüp gelişmesinde doğanın da payının olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Zira genel kültür açısından bakıldığında Mezopotamya uygarlığı, Fırat ve Dicle nehirleri arasında; Hint uygarlığı ise, İndus ve Ganj nehirleri etrafında gelişmişlerdir.

Uygarlık ve bilim arasında da sıkı bir ilişki vardır. Bilimin gelişmesi ile teknoloji gelişmekte, teknolojinin gelişmesiyle de uygarlık gelişmekte ve genişlemektedir. Pek tabiidir ki, birkaç asır sonra bütün insanlık bilimin etrafında birleşerek büyük bir dünya medeniyeti kurulacaktır.

Kültür ve Medeniyet Arasındaki Farklılıklar

  1. Kültür özel, uygarlık ise daha geneldir.
  2. Uygarlık akla ve bilime dayanırken kültür geleneğe dayanmaktadır.
  3. Kültür milli, uygarlık ise milletler üstü olma özelliğini taşımaktadır.
  4. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılırken medeniyet öğrenilerek elde edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here