Kitap Okumanın Yararları

1

kitap 2Kitaplar insan hayatına ilk olarak masallar ya da okuma yazma dönemindeki alıştırma kitapları ile girmektedir. Okuma yazmayı öğreninceye kadar büyük bir çaba sarf edilen alıştırma kitapları zamanla yerini hikâye kitapları ve romanlara bırakmaktadır. Zorunluluktan daha çok keyif amaçlı yapılan bir aktivite olarak ele alına kitap okuma alışkanlığı son yıllarda ne yazık ki değerini oldukça yitirmiş bir aktivite olmuştur. Genç neslin kitap okumayan bireyler olması aslında sadece kitap okumama oranını değil beraberinde birçok değeri düşürmektedir. Bu değerlerden bazıları doğru konuşma, anlamlı cümleler kurma, anlam bütünlüğü yaratma, yazımsal beceri kazanma, okuduğunu anlama gibi durumlarıdır.

Kitap okumak bir bireye sanılandan çok daha fazla şey katmaktadır. Kitap okumak denildiğinde sadece hızlı okuma alışkanlığı ya da okuma-yazma becerisinde ilerleme kaydedilmesi akla gelmemelidir. Kitap okuyan bir birey toplumda yer aldığı sürelerde kendinden daha emin konuşabilmekte ve derdini çok daha iyi bir biçimde anlatabilmektedir. Çünkü kitap okuma sırasında beyindeki anlam bütünleme faaliyetleri daha aktif olmakta ve olayla ile davranış arasında kuvvetli bir bağ kurulmaktadır.  Kurulan bu anlam bağı konuşan bir bireyin ya da yazı yazan bir bireyin anlatmak istediklerini parça parça anlatmak yerine bir bütün olarak nizami bir şekilde anlatmasını sağlamaktadır. Peki, bu beceri bir bireye ne kazandırabilir? Bu beceri bir bireye toplumda başta saygı sonrasında da sözü geçen bir birey olmayı kazandırır. Çünkü konuşma esnasında özenle seçilecek cümleler bir insanın ne kadar düzgün bir birey olduğunu yansıtmaktadır. Bölük cümleler yerine daha nitelikli cümleler kurulması bir bireyin karşısındaki kişiler tarafından can kulağı ile dinlenmesini sağlamaktadır.

Kitap okumak birçok genç tarafından zaman kaybı olarak ele alınmaktadır. Ancak yine aynı gençleri ele aldığımızda üniversite sınavı gibi sınavlardaki sözel sorularda başarısız oldukları görülmektedir. Bunun sebebi okuma alışkanlığının kazanılmamış olması ve buna bağlı olarak okunan metinlerin anlamlarının tam olarak kavranamamasıdır. Bu gibi durumlar ile baş edebilmek için kitap okumak bir zorunluluktur. Ancak yine unutulmamalıdır ki kitap okumak zorunluluk olduğu için değil keyif alındığı için okunursa daha değerli bir aktivitedir.

1 YORUM

Selim için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here