Mental Aritmetik ve Çocukların Zihinsel Gelişimi

1

mental-aritmetikBilimsel olarak insan beyni sağ ve sol lob olarak iki kısma ayrılıyor. İnsan beyninin sağ lobu; yaratıcılık, sanat, fotoğrafik hafıza, müzik, kavrama gibi durumlarda devreye giriyor. Sol lob ise mantık, dil, matematik, analitik düşünce ve bilim konularında devrede oluyor. Aslında her insan tüm faaliyetleri sırasında bu lobları kullanıyor. Ancak bazılarında bazı loblar daha farklı yetenekleri kullanmak adına fazlası ile aktif veya pasif olabiliyor. İşte mental aritmetiğin ana konusu da insan beyninin bu sağ ve sol lobunun dengeli kullanılmasına üzerine kuruluyor. Bunun yanı sıra mental aritmetik ile konsantrasyon ve dikkat becerileri geliştiriliyor. Mental aritmetik eğitimi daha çok 4 – 14 yaş grubu aralığındaki çocuklara veriliyor.

4 – 14 yaş grubu aralığını seçmenin en önemli nedeni ise bu yaşlarda beyin gelişiminin bu eğitim için en uygun zaman aralığı olmasıdır. Pek çok kişi hafıza ve zeka yeteneklerinin %75’lik kısmını 3 yaş ile 7 yaş arasında almaktadır. 14 yaş ise ergenlik dönemi sınırı olarak görülür. Beyin bu yaştan sonra da gelişmesini sürdürse de beyindeki plastisite tamamlanıyor. Bu nedenle mental aritmetik için en uygun yaş aralığı olarak 4 – 14 seçiliyor. Verilen eğitim ile çocukların; matematik işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi, okuduklarını anlayabilme ve kavrayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Mental aritmetik eğitimini tamamlayan çocuklar; yapmak istedikleri bir faaliyete daha iyi konsantre oluyor, daha dikkatli eylem gerçekleştiriyorlar, işlem hataları sıfıra yakın hale geliyor, matematiksel işlemlerde müthiş bir hız kazanır, kavrama ve anlama yetenekleri artırıldığından diğer çocuklara göre avantaj elde edip sorulanlara hızlı yanıt verirler. Bu durum liderlik yönlerinin gelişmesine neden olur.

Beyin gelişimi için en uygun görülen özellikle 0-9 yaş aralığındaki çocuklara mental aritmetiği vermeniz durumunda daha gelişmiş toplumlar yaratmak için donanımlı bireyler de gerekli eğitimi vermiş oluruz.

1 YORUM

  1. Mental aritmetik uygulaması gerçekten çok faydalı özellikle çocuklarda ilköğretim çağında 6-12 yaş arası çocukların ders alması gerektiğini düşünüyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here